Begeleid Wonen

Het Ambachtshuis: Anno 2016. Samen, veilig, geborgen

BEGELEID WONEN

Wij bieden 24 uurs woonbegeleiding in een gezinsvorm. Dat betekend dat de begeleiding samen met de jongeren in een woonhuis woont en de groep als een soort van “gezin” functioneert. Iedere jongere heeft zijn eigen kamer met een koelkast en voorzieningen. De woonkamer is een gedeelde ruimte waar ze naar behoefte hun tijd kunnen doorbrengen. De jongeren kunnen zelf hun eten koken wanneer ze willen, maar er kan ook afgesproken worden om samen te koken en te eten. Hierin worden ze vrij gelaten, iedereen kan contact zoeken of zich afzonderen op zijn eigen tijd. Veel jongeren zijn in de ruime tuin te vinden, waar de begeleiding ’s avonds vaak zit. Op de zolder is een ruimte gecreëerd waar gesport kan worden met onder andere fitnessapparaten. Dit gebeurd ook vaak samen.

Wij hebben gekozen voor de “vrijblijvende” gezinsvorm omdat veel jongeren nare ervaringen hebben opgedaan in het verleden. Ze hebben behoefte aan hun eigen tijd en ruimte en wij gaan ervan uit dat de vertrouwensband die de begeleiding met de jongere opbouwt het belangrijkste is in het proces. Iedere jongere heeft zijn eigen vragen en verlangens en wij vinden het belangrijk dat de jongere zelfredzaam de dag doorkomt.  Wat niet betekend dat de jongere helemaal vrij word gelaten. Iedereen dient zich aan de in het huis geldende regels te houden. Ook worden observaties over het gedrag en doen en laten gerapporteerd in het online zorg-programma Zilliz zodat er korte lijnen zijn tussen de begeleiding en bijvoorbeeld de dagbesteding. Kamers worden gecontroleerd en er is altijd toezicht op de dagelijkse dingen. Maar wij geloven dat er ruimte moet zijn om te leren en te spelen.

Jongeren die bij ons binnenkomen maken zelf SMART doelen die ze willen behalen. Deze doelen worden iedere drie maanden geëvalueerd. Ook word er gekeken naar de tien leefgebieden; zijn zaken daarin op orde? Mochten er problemen of vragen zijn die wij zelf niet kunnen oplossen, schakelen wij onze externe partners in. Wij werken samen met bijvoorbeeld de praktijkondersteuner van de dokter, slaaptherapie, Mensendieck, bewindvoerders, Tactus en 1steen 2de lijnszorg.  Iedere jongere loopt zijn eigen route.

Jongeren betalen een vast bedrag voor het huren van een kamer. Zijn er problemen op het financiële vlak, dan kijken wij hoe we daar een mouw aan kunnen passen zodat de jongere wel de zorg kan krijgen die nodig is. Stabiliteit en rust zijn volgens ons belangrijke voorwaarden voor herstel van de meeste spelende problemen. Het is belangrijk een stabiel fundament te leggen om de moeilijkere dingen aan te kunnen pakken.

Begeleid Wonen

Mis je een stabiele thuissituatie? Gaat het op je werk of dagbesteding prima, maar is het zodra je thuis komt weer mis? Dan is het Ambachtshuis wat voor jou! Wij bieden een begeleide woonruimte waarin de volgende dingen centraal staan:

  • Openheid
  • Duidelijkheid
  • Goede sfeer
  • Een veilig thuis

Je woonbegeleiders zijn mensen die verstand hebben van jouw leefwereld. Ze spreken jouw taal. Ze zijn er om je te helpen. Die duidelijkheid, dat maakt het Ambachtshuis veilig.

Het is mogelijk om de hele week in het Ambachtshuis te wonen. Maar sommige jongeren wonen een gedeelte bij hun ouders of ergens anders, en de rest van de week bij ons. We maken altijd een plan en een indeling die voor jou persoonlijk werkt!

Wat we voor jou willen is:

  • dat je in een fijne omgeving mag opgroeien,
  • dat je goed voor jezelf leert zorgen in woorden en daden
  • dat je fouten mag maken om daar vervolgens van te leren
  • dat je uiteindelijk uitstroomt naar zelfstandig wonen

Wonen combineren met Arbeidstoeleiding of Dagbesteding

Het Ambachtshuis werkt samen met de dagbesteding en de arbeidstoeleiding. Mocht je het wonen willen combineren met één van die twee dan sluit dit goed op elkaar aan. De dingen die je daar leert en ervaart, komen terug in je thuissituatie. Je hoeft niet telkens alles opnieuw te vertellen.

Een fijne thuissituatie is de beste basis voor een leven dat werkt. 

Bel ons!

Wij zijn bereikbaar via telefoon en whatsapp op: 06-21929464

Neem contact met ons op!

© Copyright - Drijvende Ambachtsschool 2023